Opdracht

Complete site naar de correct normering brengen = KB2012 & ART 104

Uitgevoerde werken

Gedetailleerd alle borden ed lokaliseren n in kaart brengen

Opzoeken/nazien van alle verbruikers, zoals motoren, algemene verbruiker, verlichting & stopcontacten.

Alle bekabeling checken naar plaatsing en afstanden.

Verwerken van alle gegevens in structuur en Caneco.

Complete re-design van de utiliteiten, incl aanmaak nieuwe distributie-borden en bekabelingswerken.

Nazien aardings-spreidingsplan, uitwendige invloeden en ART.104.

Re-engineren van oude MS-trafo van 3x230Vac, zodat deze kan vervallen.

Technieken

Engineering

Bordenbouw

Werfuitvoering

Domotica op utiliteiten/verlichting

Omvang

motoren : 230

IO's : 1000

Utiliteits-detail-kringen : 60

Extra aandacht/moeilijkheid

Tot op heden doen wij het complete electro-beheer van hun site

Intensief gebruikt van kabelbereknings-programma Caneco

Reeds klant sinds 1996